Algemene informatie

Welkom op de site van de Federatie Sloeproeien Nederland. De Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is in 1991 opgericht door de sloeproeiteams die destijds in Nederland actief waren en welke streefden naar een eenheid binnen het sloeproeien.

Het ledenbestand van de federatie bestaat momenteel een kleine 150 verenigingen met daarbij 198 roeisloepen. Daarnaast zijn ook de wedstrijdorganisaties lid van het FSN. Totaal zijn er 21 organisaties waarvan er 19 actief jaarlijks een wedstrijd organiseren. Elk roeiteam en elke organisatie kan lid worden van de FSN wanneer zij instemmen met de regels welke door de jaarvergadering jaarlijks worden goedgekeurd.

De federatie heeft tot doel het bevorderen van de sloeproeisport in het algemeen en tracht dit doel te bereiken door coördinerend en ondersteunend op te treden tussen de leden onderling en tussen de leden en de comités en wedstrijdorganisaties.  

De FSN organiseert het Nederlands Kampioenschap Sloeproeien, verzorgt publicaties (o.a. roeigids) en geeft voorlichting en adviezen. Daarnaast worden voorwaarden tot stand gebracht om aan wedstrijden deel te nemen. Mede door participatie in de Sleep- en Keurcommissie Sloeproeien (in nauwe samenwerking met de Stichting Harlingen Terschelling Sloepevenementen en de onafhankelijke leden Wim Padmos en Roelof Zweed) wordt een eenduidig handicapsysteem onderhouden.

Iedereen met vragen kan zich wenden tot het secretariaat van de Federatie. Deze is bereikbaar op onderstaan adres en op het onderstaand email adres. Nieuwe leden heten wij uiteraard van harte welkom en helpen we graag op weg in onze sport.

Wanneer u lid wilt worden van het FSN of vragen heeft kun u zich wenden tot bestuur@federatiesloeproeien.nl