Artikel archief

Oh jee Herindeling

07-05-2019 10:12
Zoals we ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering melden, bestaat er een kans dat een aantal sloepen tijdens het seizoen een herindeling kunnen ondergaan. Deze herindeling vinden wij noodzakelijk voor het zo eerlijk mogelijk houden van de competitie per klasse. Het betreft dan sloepen...

Uitleg klasseindeling

11-04-2019 06:10
De volledige klasseindeling per 11 april inclusief een uitleg over de klasseindeling staan hier >>

Sloepenregister 31 maart 2019!

01-04-2019 06:24
Het sloepenregister van 31 maart 2019 is te downloaden op federatiesloeproeien.nl/downloads/ De file voor FSNuitslag! laat nog een paar dagen op zich wachten omdat daarin ook de klassenindeling wordt verwerkt. 

Verloop sleepweekenden 2019

18-03-2019 21:03
Beste sloeproei(st)ers,    Hier volgt een kort verslag van de sleepweekenden, die net als in 2018 in het teken stonden van slechte weersomstandigheden. Mede door de grote inzet en flexibiliteit van de teams en vele vrijwilligers hebben we ondanks deze tegenslag toch vele sloepen...

Winteronderhoud sloepen ... aandachtspunten.

23-12-2018 10:32
Naar aanleiding van enige constateringen bij de keuringen in 2018 heeft de SKC enkele aanbevelingen voor het winterhoud. Deze zijn op het moment vooral gericht op de riemen en de borging van het roer. De informatie vind je hier >> in 2018 door SKC.hhhhAanbevelingen naar aanleiding van...

Aanpassing Uitslag 1e klasse Dames

06-11-2018 08:41
Hier roeit het team dat tijdens MPM uitgeroepen had moeten worden tot winnaar bij de dames in de 1e klasse. Door een fout in de berekening hebben zij helaas niet hun feestje daar kunnen vieren. Dat is zuur en dat realiseren we ons. Helaas kunnen we dit niet meer goedmaken maar er wel lering uit...

FSN nummerplaatje

17-10-2018 11:20
Aan alle FSN leden,   In het technisch reglement staat genoemd dat het FSN nummerplaatje als bewijs van lidmaatschap goed zichtbaar gemonteerd hoort te zijn in de sloep. Dit FSN nummerplaatje is uitgereikt bij de eerste sleepproef van de sloep. Als dit plaatje niet meer aanwezig is...

Wedstrijd beoordeling

08-07-2018 21:13
Beste sloeproeiers, Vorig jaar heeft de wedstrijdcommissie een poging gedaan om alle wedstrijden door een aantal van haar deelnemers te laten beoordelen. Het is gebleken dat er te weinig gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid. Om toch een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en populariteit...

Klassement aanpassingen door CW-waarde en herindeling

13-06-2018 20:52
Beste sloeproei teams, Zoals in de brief van 9 mei 2018 is gemeld, is voor een aantal sloepen de Cw waarde aangepast.  Deze aanpassing heeft een direct effect op de uitslagen van de reeds geroeide races. De wedstrijdcommissie is klaar met de herberekening van de uitslagen. Er is een kleine...

even tussendoor

25-05-2018 13:50
Beste sloeproeiers en wedstrijdorganisaties,   het is mei en het roeiseizoen is aardig op gang.  We deden al leuke wedstrijden, vaak bij mooi weer en het was begin april een fijn weerzien met oude bekenden.   Als FSN zijn we trots op het feit dat we met z'n allen het...