Goed zeemanschap en veilig sloeproeien!

Op de ALV 2016 is aangegeven dat de sportiviteit in onze sloeproeiwereld toeneemt, maar dat er nog steeds voorbeelden van onkundig stuurmanswerk gesignaleerd worden. We gaan deze pagina vullen met tips, regels en andere zaken die van belang zijn voor het veilig en volgens de regels sturen van een sloep, waarmee we de kans op schade door aanvaringen, opstoppingen, frustratie en onsportief gedrag tot een minimum beperken. 
 

Besef goed: een stuurman is verantwoordelijk voor:   

  • Deugdelijkheid van materiaal en uitrusting
  • De veiligheid van de gehele bemanning
  • Veilige deelname aan het waterverkeer
 
Dit is een grote verantwoording. Als bij een ongeval waar schade ontstaat blijkt dat de stuurman niet bekwaam was, kan dit vervelende gevolgen krijgen. Zorg dus dat er altijd een bekwame stuurman aan de helmstok staat, zowel bij de trainingen als bij de wedstrijden! 'Goed zeemanschap’ is een grondregel uit het BPR. Het betekent kortweg dat een stuurman (schipper) ten alle schade voorkomt, personen niet in gevaar brengt en een vlotte, veilige vaart niet hindert. De voorrangsregels moeten bekend zijn! Indien je met een sloep voorrang moet geven, dient bijtijds en volgens de regels uitgeweken te worden. Als je met een sloep voorrang hebt, dien je koers en vaart te houden zodat andere schepen niet in verwarring raken. 
 
Roeisloepen zijn niet vaarbewijsplichtig. Je hebt als stuurman dus geen Klein Vaarbewijs nodig. Dat betekent niet dat iedereen zo maar, zonder enige kennis van zaken, met een roeisloep het water op kan gaan. Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) is heel duidelijk: een boot mag alleen uitvaren als ze bestuurd wordt door een bekwaam persoon (artikel 1.09). 
 

Een stuurman dient bekend te zijn met:

 
  1. ROEICOMMANDO'S, lees verder >>
  2. Het manoevreren met een roeisloep, info volgt later
  3. De benamingen van onderdelen van de sloep, info volgt later
  4. VERKEERSREGELS (BPR), lees verder >>
  5. AANVULLENDE (FSN) VEILIGHEIDSASPECTEN, lees verder >>
  6. REGELS TIJDENS WEDSTRIJD, lees verder >>
  7. CALAMITEITEN, lees verder >>
De FSN beveelt ten zeerste aan dat stuurlieden van roeisloepen in het bezit zijn van minimaal Watersport Certificaat (WSC) of Vaarbewijs 1