Oh jee Herindeling

07-05-2019 10:12

Zoals we ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering melden, bestaat er een kans dat een aantal sloepen tijdens het seizoen een herindeling kunnen ondergaan. Deze herindeling vinden wij noodzakelijk voor het zo eerlijk mogelijk houden van de competitie per klasse. Het betreft dan sloepen waarbij is gebleken dat de resultaten van deze sloepen duidelijk niet passen bij de resultaten van de overige sloepen uit de betreffende klasse. Zie hiervoor ook artikel 4.4.1 uit het FSN wedstrijdreglement. Gelukkig is het aantal sloepen welke een herindeling moeten ondergaan erg klein. Dit is vooral te danken aan het feit dat de klasseindeling gedaan wordt op basis van de getoonde resultaten uit het voorgaande jaar. Hierdoor is het overgrote deel van de actieve sloepen meteen goed ingedeeld. Echter er zijn nog altijd een aantal sloepen waarvan we geen of te weinig gegevens hebben of sloepen die als gevolg van een aanpassing andere resultaten laten zien dan de wedstrijdcommissie op voorhand had berekend. Voor deze slopen is een herindeling dus noodzakelijk.

De sloepen waarbij een herindeling van toepassing is, hebben bericht gekregen. Bij zowel de heren als de dames betreft het sloepen die promoveren vanuit de eerste of tweede klasse. Bij de heren gaat het om de sloepen: Schone Waardin en  Mooder Maas (beide sloepen promoveren naar de heren 1e klasse) 

Bij de dames gaat het om de sloepen Sloepweesje, Lyts Frisia  en Vrouwe Geertruida (deze sloepen promoveren naar de dames hoofdklasse)

In totaal betreft het dus 5 sloepen. We realiseren ons terdege dat deze verschuiving voor zowel de betreffende sloepen als de sloepen uit hun oude of nieuwe klasse, enige aanpassing vergt. Echter we zijn van mening dat deze maatregel bij draagt aan de eerlijkheid en de spanning in de competitie. Uiteraard zal de wedstrijdcommissie ervoor zorgen dat de klasseindeling aangepast wordt en de puntentelling in de tussenstand up to date gemaakt zal worden.

We wensen jullie een sportieve voortzetting van jullie roeiseizoen 2019!

Met vriendelijke groet namens de leden van de wedstrijdcommissie.

 
Terug