Tussentijdse klasseherindeling

25-05-2022 12:06
Per direct wordt een aantal sloepen overgeplaatst naar een andere klasse. Tussen de tweede en de derde hoofdklassewedstrijd van het seizoen heeft de FSN wedstrijdcommissie deze mogelijkheid, conform artikel 4.4.1 uit het FSN wedstrijdreglement. Herindeling kan plaatsvinden wanneer blijkt dat de resultaten van sloepen duidelijk niet passen binnen hun klasse. Zeker na twee competitieloze jaren is de kans op mismatch in de klasses natuurlijk aanwezig.
 
Voorwaarde voor herindeling is dat in het lopende seizoen uit meerdere wedstrijden is gebleken dat er een significante gemiddelde afwijking bestaat van de wattagegrens behorend bij de klasse. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn verkoop, sterk gewijzigde cw waarde, of sterk gewijzigde teamsamenstelling. Ook factoren als  zwaarte en lastigheid van de geroeide wedstrijden worden meegenomen. Op grond hiervan hebben negen sloepen de mogelijkheid gekregen per direct een klasse lager te roeien. Hier zijn acht sloepen op in gegaan, te weten:
 
Hjoed 'n Makkie 5,1%, HHK > H1
Evert Deddes, HHK > H1
Egbert Wagenborg, DHK > D1
Dolle Heks, DHK > D1
Wetterwrotter, DHK > D1
Stad Deventer, H1 > H2
Vuurzee, D1 > D2
Katowice, D1 > D2
 
Er promoveren geen sloepen. Uitslagen van de reeds geroeide wedstrijden zijn definitief en blijven zoals ze zijn. Voor de FSN klassementen zal een herberekening plaatsvinden conform de nieuwe indeling, vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen. 
 
We realiseren ons dat deze verschuivingen enige aanpassing vergt. Echter, we zijn van mening dat deze maatregel bijdraagt aan de eerlijkheid en spanning in de competitie. 
 
We wensen jullie een sportieve voortzetting van het roeiseizoen!
 
Wedstrijdcommissie FSN

 

 

Terug