Sloepenregister

Over het Sloepenregister

In het sloepenregister zijn alle sloepen opgenomen die gerechtigd zijn deel te nemen aan wedstrijden die volgens het reglement van de FSN worden georganiseerd en de sloepen die dat ooit waren, maar waarvan de Cw-kromme inmiddels is verlopen.  

De roeisnelheid is de gemiddelde snelheid waarmee de sleepproef is uitgevoerd om de Cw-kromme vast te stellen en komt overeen met de gemiddelde roeisnelheid die de sloep in wedstrijden kan behalen met een goed getraind team. Voor downloaden informatie over de sleepproef en de roeisnelheid, klik hier    >>

In de laatste kolom in de tabel geeft de Cw-waarde aan die hoort bij de vermelde roeisnelheid. Bij wedstrijden wordt de Cw echter steeds opnieuw berekend voor de gemiddelde snelheid die in de wedstrijd is behaald en de constanten A en B. Voor downloaden informatie over de uitslagberekening, klik hier >>

Omdat de sleepproef is uitgevoerd bij de genoemde roeisnelheid, maar ook bij 90% en 110% daarvan is de Cw-kromme geldig en nauwkeurig voor roeisnelheden in dit gehele bereik. Pas bij een bereikte gemiddelde roeisnelheid van minder dan 88% of meer dan 112% van de genoemde roeisnelheid wordt een uitslagberekening discutabel.  Voor downloaden informatie over de Cw-kromme, klik hier >>

Het actuele sloepenregister is van  6 mei 2020, voor downloaden klik op download